Lekciju plāns

   2018. gada 2.pusgads  
 10.- 14. septembris  Mācība par Dievu  Dr. Kornelis Venema (ASV)
 12. - 16. novembris Bibliska ētika un lēmumu pieņemšana  Dr. Maikls Peins (ASV)
     
   2019. gada 1.pusgads  
 28. janvāris - 2. februāris  Vecās Derības vēstures grāmatas  Džons Ērvins (ASV)
 18. - 22. marts Vēstule ebrejiem: pamudinājuma vārdi Dr. Franss Viselinks (Nīderlande)
     
 12. - 13. aprīlis Baltijas Mācītāju pavasara konference