Lekciju plāns

   2018. gada 1.pusgads  
12. - 16. februāris Baznīcas vēsture: no Reformācijas līdz mūsdienām Dr. Eriks van Altens
12. - 16. marts Jāņa evaņģēlijs Dr. Gordons Kempbels
28. maijs - 1. jūnijs  Pēc-trimdas praviešu grāmatas Māc. Marks Vanderharts
 4. - 30. jūnijs

Bibliskā grieķu valoda

Bibliskā ebreju valoda

Māc. Marks Vanderharts
     
   2018. gada 2.pusgads  
 10.- 14. septembris  Mācība par Dievu  Dr. Kornelis Venema (ASV)
 12. - 16. novembris  Ētika  Dr. Maikls Peins (ASV)