Akreditācija un diploms

BRTS programma pagaidām nav akreditēta Latvijas Republikā un līdz ar to nav iespējams saņemt valsts atzītu diplomu, jo programma atrodas izveides stadijā. Tomēr nokārtotos kursus ir iespējams pārnest un saņemt kredītpunktus ekvivalentās programmās vairākos ASV semināros.

BRTS konkursa kārtībā, labākajiem studentiem, sniedz atbalstu pabeigt studijas kādā no starptautiski akreditētām mācību iestādēm.