Kā iestāties programmā

Iestājoties semināra studiju programmā, studentiem ir nepieciešams:

              - bakalaura grāds (ne obligāti teoloģijā) 
              - pietiekamām angļu valodas zināšanām 
              - intervija ar uzņemšanas komisiju un dekānu