Mācību valoda

Mācības Baltijas Reformātu Teoloģijas seminārā notiek angļu valodā. Klausītājiem tiek nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu vai krievu valodu. Galvenie lekciju materiāli tiek tulkoti latviešu valodā.