Jaunās Derības Grieķu valdodas pamati

Ievietots 7. June 2011 - 16:20

Grieķu valoda (koine) I

Māc. Marks Vanderharts

6. Jūnijs - 12. jūlijs (pirmdien, trešdien, piektdien 9:00-12:00)

 

Koine grieķu valodas kurss, ar uzsvaru uz morfoloģiju un vārdnīcu, gramatikas pamati.