Jaunās Derības vēsture un kanons

Jaunās Derības vēsture un kanons

Dr. Hans F. Baiers

19.-24. Marts