Par BRTS

Baltijas Reformātu Teoloģijas Seminārs ir dibināts 1998. gadā, lai sniegtu evaņģēlisku teoloģisko izglītību Baltijas valstu studentiem, pieaicinot kvalificētus mācībspēkus no ASV, Kanādas un Eiropas vadošajiem reformātu teoloģijas semināriem un universitātēm.