Saistības ar draudzēm

Baltijas Reformātu Teoloģijas Seminārs nav pakārtots nevienai atsevišķai konfesijai vai draudzei. Tomēr tas atrodas ciešā sadarbībā ar Reformātu draudzēm Baltijā un citur pasaulē. BRTS valde ir atbildīga par semināra darbību un lēmumu pieņemšanu un tā ir uzticīga semināra vērtībām un iepriekš minētajām ticības apliecībām.

Tas nenozīmē, ka BRTS nevēlas veidot attiecības ar draudzēm un organizācijām, kuru vērtības var būt atšķirīgas. BRTS aicina mācīties arī studentus ar atšķirīgu konfesionālo piederību.