RAKSTI

Jaunās Derības Grieķu valdodas pamati

Ievietots 7. June 2011 - 16:20

Grieķu valoda (koine) I


Lekciju kurss- Vecā Derība: pēctrimdas pravieši

Ievietots 20. May 2011 - 15:50

Vecā Derība: Pēctrimdas pravieši  -------> kursa informācija PDF

Māc. Marks Vander Harts


Lekciju kurss: Pāvila vēstules, teoloģija, dzīve

Ievietots 16. July 2011 - 11:54

Pāvila vēstules un teoloģija  -------> kursa informācija PDF

Dr. Gordons Kempbels

29. augusts - 6. septembris    


Lekciju kurss: Mācība par pēdējām lietām (eshatoloģija)

Ievietots 5. February 2011 - 17:25

14-18. februāris (2011), 10:00 - 13:00 


Apoloģētika (lekciju kurss)

Ievietots 21. May 2010 - 19:53

no 21. jūnija līdz 2. jūlijam (2010)

APOLOĢĒTIKA       ---> kursa informācija PDF

Dr. Teodors Turno