Pastorālā programma

Pastorālās programmas mērķis – sagatavot cilvēkus, kas var uzticami mācīt Bībeli.  Šajā programmā studenti iegūst padziļinātu izpratni par Svēto Rakstu skaidrošanu, kristīgās ticības aizstāvēšanu, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas jautājumiem, kristīgās Baznīcas vēsturi, kā arī apgūst Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.


Padomdošanas programma

Draudzes locekļiem pastāvīgi nepieciešama bibliska un agapes motivēta palīdzība, bet mācītājiem trūkst laika, resursu un dažreiz zināšanu, lai palīdzētu katram draudzes loceklim.
Tāpēc mēs vēlamies apmācīt bibliski kvalificētu un agapes motivētu padomdevēju un ganu paaudzi.


Bībeles skola

Bībeles skolā jūs apgūsiet Bībeles grāmatu pārskatu, ekspoīcijas pamatus, t.i. patstāvīgi saprast Bībeles grāmatas tekstu un kristīgo doktrīnu pamatus – sistematizētu rakstu mācību par Dievu, atklāsmi, cilvēku, glābšanu, draudzi un tās kalpošanu, nākotni.BRTS balstās uz pārliecību, ka Bībele ir Dieva vārds, kas ir Svētā Gara iedvesmots, uzticams, nekļūdīgs un autoritatīvs. BRTS ir uzticīgs kopējām ticības apliecībām (Apustuļu, Nīkajas), kā arī tradicionālajām reformācijas pamatpatiesībām – vienīgi Raksti, vienīgi žēlastība, vienīgi ticība.


Pasniedzēji

Pasniedzēji BRTS piedāvātajās programmās no ASV un Eiropas ir speciālisti un praktiķi katrs savā jomā.