Reformātu Bībeles skola aicina Tevi pieteikties 2 gadu programmai.
Mācību sākums trešdien, 2023.gada 11. oktobrī 18.00-21.00
Vieta: Akas iela 13, RīgaNodarbību tēmas un pasniedzēji:

1. BĪBELES GRĀMATU PĀRSKATS – Bībeles caurvijošā tēma un katras grāmatas vēstījums. Pasniedz mācītājs Alvis Sauka.

2. EKSPOZĪCIJAS PAMATI – Praktizēties patstāvīgi saprast Bībeles grāmatas tekstu, atrast galveno domu un nozīmi mūsdienās. Pasniedz mācītājs Ungars Gulbis

3. KRISTĪGĀ MĀCĪBA – kristīgo doktrīnu pamati – sistematizēta rakstu mācība par Dievu, atklāsmi, cilvēku, glābšanu, draudzi un tās kalpošanu, nākotni. Pasniedz Artis Celmiņš.


“Vislielākais pārsteigums man bija tas, ka šeit ļoti daudz tiek studēta, mācīta saprast un apskatīta tikai un vienīgi Bībele. Nekur citur savas dzīves laikā es ne ar ko tādu nebiju saskāries. Visur citur vairāk tiek mācīti cilvēku uzskati un skatījums.
Brīnišķīgi bija aptvert, ka arī visa Vecā Derība ir par Jēzu Kristu un ieraudzīt, ka Dievs Vecajā Derībā ir tieši tāds pats kā Jaunajā Derībā.
“Man kā draudzes dievkalpojuma lūgšanas kalpotājam skola ir palīdzējusi lūgt vairāk saskaņā ar to dziļumu, kā Dievs sevi atklājis Vārdā.”

/Rihards Bičevskis/

“Bībeles skolas mācību intensitāte labi atbilst manam noslogotajam dzīves ritmam. Esmu pateicīgs par visiem trīs mācību virzieniem – Bībeles pārskatu, Bībeles ekspozīcijas praktikumu un Kristīgās ticības doktrīnām. Jau līdz šim mācības man ir palīdzējušas kalpošanā draudzē, kā arī ticībai personīgi”.

/Oskars Balodis/


“Bībeles skolā sapratu, cik liela nozīme ir tam, kā tu lasi Bībeli.  Novērtēju iespēju brīvi runāt par tur rakstīto un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.
Svarīgi, ka iegūtā pieredze palīdzējusi man veiksmīgāk mācīt bērnus svētdienas skolā.”

/Frenks Krists Maršāns/

“Studijas Bībeles skolā ik nedēļu uz trim stundām ļāva trenēties Bībeles lasīšanā, lappusi pēc lappuses skaidrāk ieraugot Dievu darbībā. Bībeles skola bija vieta, kur uzdot iepriekš atliktos jautājumus par ticību un caur aplūkotajām tēmām gūt atbildes un iedrošinājumu. Pārsteidzošs atklājums bija Bībeles lasīšanas instrumenti, ar kuru palīdzību ieraudzīju, ka pat sarežģītāks teksts pantu pa pantam sevi paskaidro.”

/Agnese Skara/


“Tā ir vieta, kur starp ikdienas nebeidzamajām rūpēm kopā ar brāļiem un māsām zinošu pasniedzēju vadībā “pieskarties” Dieva vārdam, saņemt nenovērtējamu garīgu piepildījumu, kas man pašam ļauj labāk saprast Bībeli, tās autora nodomu mums, līdz ar to dod iespēju atbildēt uz sarežģītākiem jautājumiem, par Dievu runājot ar cilvēkiem ārpus draudzes un palīdz aizlūgšanas kalpošanā draudzē.”

/Guntars Ozoliņš/

“Bībeles skolas studijas ļauj iedziļināties tajā, ko Dievs grib pateikt mums savā vārdā, skaidrāk izprast Viņa gribu un Viņa mīlestību. Ir cilvēki, kuri pētījuši Bībeli, paļaujoties uz savu gudrību, gribējuši izzināt Dieva plānu, tomēr atmetuši Viņa žēlastību un pievērsušies elkdievībai. Esmu pateicīgs Dievam, ka esmu Kristus draudzē, un paļaujos, ka Dievs devis katram cilvēkam savu vietu kalpot Viņa draudzē.”

/Eduards Pšeņičņikovs/