8. janvāris – Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”
15. janvāris – Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”
22.  janvāris – Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”
29. janvāris – vieslekcija Donalds Kobs, Vēstule Romiešiem

5. februāris – Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”
12. februāris –  Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”
19. februāris – Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”
26. februāris – Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”

5. marts – Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”
12.  marts –  Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”
19.  marts –  Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”
26. marts – Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”

2. aprīlis-  vieslekcija Bernards Kemphauss, Kristus persona un veikums
9. aprīlis – Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”
16. aprīlis – Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”
23. aprīlis- Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”
30. aprīlis –  Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”

7. maijs – Alvis Sauka, “Bībeles grāmatas un kopskats”
15. maijs – Ungars Gulbis, “Ekspozīcijas pamati un praktizēšanās”
22. maijs –  Artis Celmiņš, “Kristīgās doktrīnas”
29. maijs – vieslekcija Marks Vanderharts, Mozus Grāmatas