Artis …. gadā ir beidzis Latvijas Universitātes . Kopš 19… gada ir Baltijas Reformātu Teoloģijas semināra direktors. Bībeles skolā mācījis ekspozīju, pašlaik pasniedz doktrīnas.