Programma kristīgajiem vadītājiem (Bībeles studiju vadītājiem, svētdienas skolas skolotājiem u.c.) ir izveidota, lai palīdzētu dažādās jomās strādājošiem cilvēkiem labāk izprast Bībeles vēsti, kristīgās doktrīnas un baznīcas vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot praktiskai zināšanu pielietošanai, lai personīgi pieaugtu ticībā Kristum un kalpošanā tuvākajam.

Kopā paredzēti 15 kursi par Jauno Derību, Veco Derību, Sistemātisko teoloģiju, Baznīcas vēsturi, kā arī Praktisko teoloģiju.

Mācību ilgums: 3,5 gadi. Intensitāte: 1 kurss reizi 2 mēnešos.

Kursa ilgums – 5 līdz 10 darba dienu vakari, katru vakaru 2×90 min.

Kursu starplaikos – seminārs 1 reizi nedēļā, lai nostiprinātu zināšanas.

Lekcijas ir angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Literatūra – angļu valodā.

Visus kursus iespējams apmeklēt arī kā klausītājam (nekārtojot eksāmenus). Dalības maksa 14 eur.


Liecības:

“Teoloģijas izglītība nav paredzēta šauram baznīcas kalpotāju lokam. Tieši otrādi – tā ir nepieciešama daudziem no mums, lai mēs spētu labāk kalpot Dievam un piepildīt savu aicinājumu. Tāpēc BRTS ir izveidojis šo teoloģijas studiju programmu, kuras mērķis ir palīdzēt dažādu jomu profesionāļiem piepildīt viņu aicinājumu kalpot Kristum un ietekmēt apkārtējo sabiedrību.”

Rudolfs Dainis Šmits, arhitekts.


“Mani studiju gadi ir neatņemama manas ticības un kalpošanas daļa. Laikam ejot, arvien vairāk esmu pārliecinājies par to, cik svarīgi ir pareizi saprast Rakstus un ikdienā pielietot tur atklātās patiesības. Ne visi ir aicināti kļūt par mācītājiem vai Svēto Rakstu pētniekiem, taču mēs visi esam aicināti ar savu dzīvi kalpot mūsu Kungam un viens otram.”

Mārtiņš Martinsons, BRTS absolvents, mācītājs Reformātu Pārdaugavas draudzē


Pieteikšanās:

Pieteikuma anketu var saņemt, atsūtot e-pastu uz adresi: janis.perkons@brts.edu.lv

Vairāk informācijas:

Jānis Pērkons,
programmas koordinators.
Tālr. 26356030
E-pasts: janis.perkons@brts.edu.lv