BRTS lekcijas pieejamas arī video arhīvā. Lekcijas ir angļu valodā, kā arī ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā:

https://vimeo.com/brts/albums/


Baltijas Reformātu teoloģijas semināra izdevniecības “Portāla grāmatas” izdotās grāmatas:

Džeimss I.Pakers “Pazīt Dievu”, 2011. g.

Dž. I. Pakers tiek uzskatīts par vienu no divdesmitā gadsimta nozīmīgākajiem evaņģēliskajiem teologiem. Gadsimtā, kad īpašam uzbrukumam tika pakļauta Bībeles autoritāte, Dž. I. Pakers kļuva par vienu no vadošajiem Bībeles uzticamības un autoritātes aizstāvjiem. Viņš ir bijis English Standart Version (ESV) Bībeles tulkojuma galvenais redaktors un žurnāla “Christianity Today” izpildredaktors.

Lai gan lielāko daļu savas dzīves Dž. I. Pakers ir pavadījis sistemātiskās teoloģijas profesora amatā, mācot augstākajā akadēmiskajā līmenī, tomēr viņa interese ir dziļi pastorāla. Dž. I. Pakers nav tikai akadēmiķis – viņa darbība ir vērsta uz kalpošanu draudzei un katra kristieša ticības stiprināšanu. Viņa grāmatas apvieno sevī biblisku dziļumu, Dieva varenības apziņu un dziļu personisku ticību. Viņš vienmēr ir centies parādīt, ka teoloģija ir dziļi praktiska. Dž. I. Pakers ir neskaitāmu rakstu un grāmatu autors, tomēr grāmata “Pazīt Dievu” tiek uzskatīta par viņa slavenāko un ietekmīgāko darbu.


Maikls S.Hortons “Atgriešanās brīnišķīgajā žēlastībā”, 2004. g.

Maikls Hortons ļoti vienkāršā un pieejamā valodā spēj izskaidrot pat ļoti sarežģītas lietas, par pamatu ņemdams Bībeli. Autors šajā grāmatā ir balstījies uz lielo reformatoru Mārtiņa Lutera un Žana Kalvina darbiem. Lielie reformatori ticēja, ka Bībele ir atklātais un pierakstītais Dieva vārds. Bībele māca, ka Dievs meklē savus bērnus un grib atjaunot grēka izpostītās attiecības.

“Atgriešanās brīnišķīgajā žēlastībā” atgādina par Reformācijas radikālo uzskatu par Dieva un Viņa glābjošo žēlastību, atbrīvojošo, tomēr pazemību mācošo patiesību par to, ka mums nav nekādu nopelnu mūsu glābšanā. Tā izklāsta Bībeles pamatu šai svarīgajai mācībai un parāda ko tā nozīmē dzīvai evaņģēliskai ticībai.

Šī grāmata būs labs ceļvedis izpostīto attiecību starp Dievu un cilvēkiem dziedināšanā un Dieva gribas izpratnē katra cilvēka dzīvē: tā arī palīdzēs saprast reformācijas galvenās doktrīnas.
Grāmata noderēs kā mācību līdzeklis Bībeles studijām, vecāko klašu skolēniem, teoloģijas studentiem, svētdienas skolotājiem, kā arī ikvienam interesentam.


Edmunds P. Klaunijs “Kristus Vecajā Derībā”, 2014. g.

Grāmatas tēma – kā Vecā Derība norāda uz Kristu – ir ļoti nozīmīga, kaut arī jau pusgadsimtu Bībeles skolotāji tai nav pievērsuši pienācīgu uzmanību. Profesora Edmunda P. Klaunija grāmata sniedz trūkstošās zināšanas un atbildi uz svarīgiem jautājumiem, kā arī ir lielisks pētījums par to, kā Vecā Derība palīdz izprast Jēzu.


Jūdžīns H. Petersons, “Kristus rotaļājas 10000 vietās. Sarunas garīgajā teoloģijā”, 2016. g.

“Iedomājieties, ka skatāties izsmalcināti veidotu 10 000 cēlienu drāmu par dzimšanu, dzīvi, piemēriem, darbiem, vārdiem, lūgšanām, nodevību un Jēzus augšāmcelšanos. Sākot jau ar neparasto nosaukumu, profesora Petersona dramatiskais darbs atklāj pārsteigumu pēc pārsteiguma. Daži sižeti parāda reti uzsvērtus dramatiskus faktus, kultūras izpausmes un valodas atziņas, bet citi gudri prezentē otrā plāna raksturlomu aizraujošos aspektus – Ādams, Mozus, Dāvids, Jeremija, Marks, Lūka, Jānis, Marija, Marija Makdalēna, Pāvils, pieci Herodi, visi Jūdas ķēniņi. Šajā procesā tādas brīnišķīgas doktorīnas kā, piemēram, pestīšana, kristības un kopība, ir neierasti izskaidrotas. Bet spēlētāji un mācība paveic vairāk, nekā tikai atklāj radīšanas, pestīšanas vai kopienas garīgo teoloģiju; tie nodrošina spēcīgu izaicinājumu mūsdienu kristīgajam dzīvesveidam. Skatieties šo izrādi nesteidzīgi vai arī jūs palaidīsiet garām ko ļoti svarīgu.” Čārls Dāvids Kellijs, Bridge Builders International prezidents, nodibinājuma Partneri priekšsēdētājs.


Sallija Loida-Džounsa, Jāgo ilustrācijas “Jēzus Bībeles stāstu grāmata”, 2018. g.

“Jēzus Bībeles stāstu grāmata: ik stāsts čukst viņa vārdu” izklāsta Stāstu, kurš ir visu Bībeles stāstu pamatā. Vienīgi visa Bībele kopumā var izstāstīt šo Stāstu. Un šā Stāsta centrā ir bērns, no kura viss būs atkarīgs. No Noa līdz Mozum un līdz ķēniņam Dāvidam ik stāsts čukst viņa vārdu. Jēzus ir kā iztrūkušais puzles gabaliņš – gabaliņš. kurš dara iespēju visiem citiem gabaliņiem iederēties kopā…”

Grāmatai komplektā pievienots CD, kur grāmatu ierunājis aktieris Kaspars Znotiņš.