BALTIJAS REFORMĀTU TEOLOĢIJAS SEMINĀRS ir dibināts 1998. gadā, lai sniegtu evaņģēlisku teoloģisko izglītību Baltijas valstu studentiem, pieaicinot kvalificētus mācībspēkus no ASV, Kanādas un Eiropas vadošajiem reformātu teoloģijas semināriem un universitātēm.

BRTS balstās uz pārliecību, ka Bībele ir Dieva vārds, kas ir Svētā Gara iedvesmots, uzticams, nekļūdīgs un autoritatīvs. BRTS ir uzticīgs kopējām ticības apliecībām (Apustuļu, Nīkajas), kā arī tradicionālajām reformācijas pamatpatiesībām – vienīgi Raksti, vienīgi žēlastība, vienīgi ticība.

PAVEIKTAIS. 20 gadu darbības laikā ir noorganizēti vairāk kā 70 lekciju kursi. Izveidojusies sadarbība ar 25 pasniedzējiem no dažādām mācību iestādēm. Semināra lekcijas regulāri apmeklējuši vairāk 50 cilvēki no dažādu konfesiju draudzēm (reformātu, luterāņu, baptistu).