Programmas apraksts.
Kristiešiem ir gan personīgas problēmas, gan problēmas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus tās visas zina, par mums rūpējas un ir klātesošs. Tikai viņš var dziedināt un palīdzēt mums katru dienu soli pa solim izdzīvot savu kristīgo dzīvi, līdz mēs nonākam mājās. Draudzes locekļiem pastāvīgi nepieciešama bibliska un agapes motivēta palīdzība. Bet mācītājiem trūkst laika, resursu un dažreiz zināšanu, lai palīdzētu katram draudzes loceklim.
Tāpēc mēs vēlamies apmācīt bibliski kvalificētu un agapes motivētu padomdevēju un ganu paaudzi.
Bibliskās padomdošanas programma ir piemērota dažādu konfesiju draudžu locekļiem.


Mācību plāns 2020. – 2023. gadam

Pamatu veidošanas gads

Ievads Bibliskajā padomdošanā: cietēji, grēcinieki un svētie
Dr. Endrjū Selle (asist. Dawna S. Selle)
No 2020. gada 19. līdz 30 oktobrim (pirmdienās, trešdienās, piektdienās)

Bibliskās padomdošanas metode
Dr. Marks Keldermans
2021. gada 15. – 26. februāris

Padomdošana vietējā draudzē
Ellen Oosterhuis (Nīderlande). 2021. gada 6. – 16.  aprīlis.

Cilvēka personība (mācība par cilvēku)
Marks Vanderharts (ASV)
2021. gada maijs

Bibliskās padomdošanas temati:

Laulību padomdošana
Dr. Endrjū Selle, kopā ar Dawna S. Selle (ASV)
2021. gada oktobris / novembris

Bībeles interpretācija
2021. gada decembris

Padomdošanas problēmas un procedūras
2022. gada februāris

Padomdošana un fizioloģija
2022. gada aprīlis

Kristīgais pasaules uzskats un apoloģētika
2022. gada maijs

Padomdošanas prasmes un prakse:

Garīgā veidošana (Bibliskā padomdevēja būtiskās īpašības)
2022. gada oktobris

Mācība par Dievu
2022. gada decembris

Bērnu un pusaudžu padomdošana
2023. gada februāris

Padomdošanas praktikums
2023. gada aprīlis

Teoloģija un laicīgā psiholoģija
2023. gada maijs


Sīkāka informācija par programmu

Garums – 3 gadi. Intensitāte – 4-5 kursi gadā. Kursa ilgums – 5 darba dienu vakari un sestdiena (6 akadēmiskās stundas). Mācību maksa – 140 EUR gadā. Kursa valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu (pēc pieprasījuma).

Starp kursiem studenti apgūst nozīmēto literatūru un veic rakstisko darbu.


Pieteikšanās:

Pieteikuma anketu var saņemt, atsūtot e-pastu uz adresi: janis.perkons@brts.edu.lv

Vairāk informācijas:

Jānis Pērkons,
programmas koordinators.
Tālr. +371 26356030
E-pasts: janis.perkons@brts.edu.lv