Programmas apraksts.
Kristiešiem ir gan personīgas problēmas, gan problēmas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus zina mūsu problēmas, par mums rūpējas un ir klātesošs. Viņš ir tas, kas ienes būtiskas izmaiņas cilvēku dzīvēs. Un tāpēc, ka Viņš to dara, Viņš ir galvenais faktors kristīgajā padomdošanā.

Labā vēsts par Jēzu Kristu ir jāsludina, jāmāca, kā arī jālieto, risinot konkrētas problēmas cilvēku dzīvēs. Draudzes locekļiem pastāvīgi ir nepieciešama bibliska un agapes motivēta palīdzība, lai mēs varētu izdzīvot savu kristīgo dzīvi, līdz nonāksim mājās. Un Dievs lieto draudzes kopienu, lai īstenotu izmaiņas Savos ļaudīs.  
Tāpēc, lai palīdzētu draudzei būt šādai pārveidojošai kopienai, mēs vēlamies apmācīt bibliski kvalificētu un agapes motivētu padomdevēju un ganu paaudzi.

Mācības ietver tēmas par biblisko padomdošanu, sistemātisko teoloģiju un padomdošanas prasmēm un praksi.

Bibliskās padomdošanas programma ir piemērota dažādu konfesiju draudžu locekļiem.

Pašlaik ir sākusies jauna uzņemšana mācību ciklā, kas sāksies 2023. gada oktobrī.  


Programmas organizatoriskā informācija
Garums – 4 gadi. Intensitāte – pirmos 3 gadus – 4 kursi gadā, pēdējā gadā 2 kursi + gala darbs. Kursa ilgums – 5 darba dienu vakari (atsevišķos kursos arī sestdiena). Mācību maksa – 140 EUR gadā (70 eur par rudens semestri un 70 eur par pavasara semestri). Kursa valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Starp kursiem studenti apgūst nozīmēto literatūru un veic rakstiskos darbus. Plānotas arī supervīzijas.


Plāns jaunajam mācību ciklam – 2023. – 2027. g.

Pamatu veidošanas gads

2023. gada 2. – 6. oktobris – Ievads Bibliskajā padomdošanā
Dr. Endrjū Selle, kopā ar Donnu S. Selli (ASV)

2024. gada februāris – Bibliskās padomdošanas metode

2024. gada aprīlis – Padomdošana vietējā draudzē

2024. gada maijs – Teoloģiskā antropoloģija

Otrais mācību gads:

2024. gada oktobris – Laulību padomdošana

2025. gada februāris – Padomdošanas problēmas un procedūras

2025. gada aprīlis – Padomdošana un fizioloģija

2025. gada maijs – Mācība par Dievu 

Trešais mācību gads:

2025. gada oktobris – Kristīgais pasaules uzskats un apoloģētika

2026. gada februāris – Bērnu un pusaudžu padomdošana

2026. gada aprīlis – Teoloģija un laicīgā psiholoģija

2026. gada maijs – Padomdošanas praktikums

Ceturtais mācību gads:

2026. gada oktobris – Bībeles interpretācija

2027. gada februāris – Soterioloģija

2027. gada janvāris – jūnijs – Gala darbs, praktiskie semināri padomdošanā, konsultācijas


Pasniedzēji Bibliskās padomdošanas programmā:
Dr. Endrjū Selle (kopā ar Donnu S. Selli) (ASV) – Endrjū H. Selle vada bezpeļņas organizāciju, kas nodarbojas ar Kristīgo padomdošanu un izlīguma panākšanu. Viņš ir arī ordinēts mācītājs evaņģēliskajā Persbiteriāņu baznīcā. Doktora grādu ieguvis Vestminsteres Teoloģiskajā seminārā, Filadelfijā, ASV. Donna Selle ir sertificēta (The Institute for Christian Conciliation) padomdevēja un kristīgā izlīguma panākšanas speciāliste. Endrjū un Donnu īpaši interesē ģimenes un draudzes konfliktu atrisināšana bibliskā un efektīvā veidā, kas pagodina Jēzu Kristu.

Dr. Marks Keldermans (ASV) – Bibliskās padomdošanas programmas direktors un pasniedzējs Puritāņu Reformātu teoloģiskajā seminārā.  Sertificēts padomdevējs (Association of Certified Biblical Counselors un The Institute for Reformed Biblical Counseling) un ordinēts mācītājs. Doktora grādu ieguvis Reformētajā Presbiteriāņu teoloģiskajā seminārā, Pitsburgā, ASV.

Elena Osterhausa (Nīderlande) – apguvusi Biblisko padomdošanu Kristīgajā padomdošanas un izglītības fondā (CCEF – Christian Counseling and Education Foundation) un strādā organizācijā Gutta Spei, kas sniedz Biblisko padomdošanu jauniem cilvēkiem, pāriem un ģimenēm. Pirms tam viņa ir strādājusi par  psiholoģi un kognitīvās uzvedības terapeiti uzņēmumā Eleos. 

Dr. Džims Ņūhaizers un Kerolaina Ņūhaizere (ASV) – Dr. Džims Ņūhaizers ir Kristīgās padomdošanas programmas direktors un pasniedzējs Reformātu teoloģijas seminārā, Šarlotā, ASV. Tāpat dr. Ņūhaizers kalpo kā Bibliskās padomdošanas un māceklības institūta direktors (Institute for Biblical Counseling and Discipleship) un valdes loceklis tādās organizācijās kā Bibliskās padomdošanas koalīcija (Biblical Counseling Coalition) un Sertificēto Biblisko padomdevēju asociācija (the Association of Certified Biblical Counselors). Dr. Ņūhaizers ir vairāku nozīmīgu grāmatu autors
Kerolaina Ņūhaizere ir ieguvusi maģistra grādu Kristīgās padomdošanas programmā Reformātu teoloģijas seminārā Šarlotā, ASV. Viņa ir padomdevēja, kā arī līdzautore grāmatai  “When Words Matter Most” (2021). 

Dr. Dons Rojs (ASV) – Sertificēts padomdevējs (the Association of Certified Biblical Counselors). Pirms tam 30 gadus kalpojis kā virsnieks Amerikas Savienoto Valstu Jūras kara flotē. Doktora grādu ieguvis Bibliskās padomdošanas jomā Dienvidu Baptistu teoloģiskajā seminārā (The Southern Baptist Theological Seminary), Lūivilā, ASV. Baltijas Reformātu teoloģijas semināra Bibliskās padomdošanas programmā māca par posttraumatiskā stresa sindromu.

Marks Vanderharts (ASV) – Asociētais profesors Vidus-Amerikas Reformātu Semināra Vecās Derības studiju novirzienā. Teoloģijas maģistra pirmās pakāpes grādu (Master of Divinity) ieguvis 1980.gadā Kalvina teoloģijas seminārā ASV, teoloģijas maģistra otrās pakāpes grādu (Master of Theology) ieguvis 2001.gadā Potchefstroom Kristiešu augstākās izglītības universitātē Dienvidāfrikas Republikā. 
Baltijas Reformātu teoloģijas semināra Bibliskās padomdošanas programmā pasniedz tādus sistemātiskās teoloģijas priekšmetus kā “Mācība par Dievu” un “Mācība par cilvēku”.

Dr. Sača Valikords (ASV) – draudzes mācītājs ASV, Reformātu teoloģijas institūta (Gīsene, Vācija) viespasniedzējs. Baltijas Reformātu teoloģijas semināra Bibliskās padomdošanas programmā pasniedz tādus priekšmetus kā “Bībeles interpretācija” un “Kristīgais pasaulskatījums un apoloģētika”.Vairāk informācijas:

Jānis Pērkons,
programmas koordinators.
Tālr. +371 26356030
E-pasts: janis.perkons@brts.edu.lv


Rekvizīti mācību maksas pārskaitījumam:

Fonds “Baltijas Reformātu Teoloģijas Seminārs”
Konta Nr. LV77HABA0551000755037
Reģistrācijas Nr. 40003551446
Detaļas: Mācību maksa par Padomdošanas programmu (202_.g. rudens/pavasara semestris)