Programmas apraksts.
Kristiešiem ir gan personīgas problēmas, gan problēmas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus zina mūsu problēmas, par mums rūpējas un ir klātesošs. Viņš ir tas, kas ienes būtiskas izmaiņas cilvēku dzīvēs. Un tāpēc, ka Viņš to dara, Viņš ir galvenais faktors kristīgajā padomdošanā.

Labā vēsts par Jēzu Kristu ir jāsludina, jāmāca, kā arī jālieto, risinot konkrētas problēmas cilvēku dzīvēs. Draudzes locekļiem pastāvīgi ir nepieciešama bibliska un agapes motivēta palīdzība, lai mēs varētu izdzīvot savu kristīgo dzīvi, līdz nonāksim mājās. Un Dievs lieto draudzes kopienu, lai īstenotu izmaiņas Savos ļaudīs.  
Tāpēc, lai palīdzētu draudzei būt šādai pārveidojošai kopienai, mēs vēlamies apmācīt bibliski kvalificētu un agapes motivētu padomdevēju un ganu paaudzi.

Bibliskās padomdošanas programma ir piemērota dažādu konfesiju draudžu locekļiem.

Pašlaik ir sākusies jauna uzņemšana mācību ciklā, kas sāksies 2023. gada oktobrī.  


Programmas organizatoriskā informācija
Garums – 3 gadi. Intensitāte – 5 kursi gadā. Kursa ilgums – 5 darba dienu vakari (un atsevišķos kursos arī sestdiena). Mācību maksa – 140 EUR gadā. Kursa valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Starp kursiem studenti apgūst nozīmēto literatūru un veic rakstiskos darbus.


Noslēdzošie kursi 2020. – 2023. gada mācību programmā

Bērnu un pusaudžu padomdošana
Dr. Džims Ņūhaizers un Kerolaina Ņūhaizere
2023. gada 13. – 17. februāris

Teoloģija un laicīgā psiholoģija
Elena Osterhausa (Nīderlande).
2023. gada 17. – 21. aprīlis

Padomdošanas praktikums
Dr. Endrjū Selle, kopā ar Dawna S. Selle (ASV)
2023. gada 29. maijs – 2. jūnijs


Plāns jaunajam mācību ciklam – 2023. – 2026. g.

Pamatu veidošanas gads

Ievads Bibliskajā padomdošanā
2023. gada oktobris

Bibliskās padomdošanas metode
2024. gada februāris

Padomdošana vietējā draudzē
2024. gada aprīlis.

Teoloģiskā antropoloģija
2024. gada maijs

Bibliskās padomdošanas temati:

Laulību padomdošana
2024. gada oktobris

Bībeles interpretācija
2024. gada novembris

Padomdošanas problēmas un procedūras
2025. gada februāris

Padomdošana un fizioloģija
2025. gada aprīlis

Mācība par Dievu 
2025. gada maijs

Padomdošanas prasmes un prakse:

Kristīgais pasaules uzskats un apoloģētika
2025. gada oktobris

Soterioloģija
2025. gada novembris

Bērnu un pusaudžu padomdošana
2026. gada februāris

Teoloģija un laicīgā psiholoģija
2026. gada aprīlis

Padomdošanas praktikums
2026. gada maijs – jūnijs


Pasniedzēji Bibliskās padomdošanas programmā:
Dr. Endrjū Selle (kopā ar Donnu S. Selli) (ASV)
Dr. Marks Keldermans (ASV)
Elena Osterhausa (Nīderlande)
Dr. Džims Ņūhaizers un Kerolaina Ņūhaizere (ASV)
Marks Vanderharts (ASV)
Dr. Sača Valikords (ASV)Vairāk informācijas:

Jānis Pērkons,
programmas koordinators.
Tālr. +371 26356030
E-pasts: janis.perkons@brts.edu.lv