Programmas apraksts.
Kristiešiem ir gan personīgas problēmas, gan problēmas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus tās visas zina, par mums rūpējas un ir klātesošs. Tikai viņš var dziedināt un palīdzēt mums katru dienu soli pa solim izdzīvot savu kristīgo dzīvi, līdz mēs nonākam mājās. Draudzes locekļiem pastāvīgi nepieciešama bibliska un agapes motivēta palīdzība. Bet mācītājiem trūkst laika, resursu un dažreiz zināšanu, lai palīdzētu katram draudzes loceklim.
Tāpēc mēs vēlamies apmācīt bibliski kvalificētu un agapes motivētu padomdevēju un ganu paaudzi.
Bibliskās padomdošanas programma ir piemērota dažādu konfesiju draudžu locekļiem.


Mācību plāns 2020. – 2023. gadam

Pamatu veidošanas gads

Ievads Bibliskajā padomdošanā: cietēji, grēcinieki un svētie
Dr. Endrjū Selle (asist. Dawna S. Selle)
No 2020. gada 19. līdz 30 oktobrim (pirmdienās, trešdienās, piektdienās)

Bibliskās padomdošanas metode
Dr. Marks Keldermans
2021. gada 15. – 26. februāris

Padomdošana vietējā draudzē
Ellen Oosterhuis (Nīderlande). 2021. gada 6. – 16.  aprīlis.

Teoloģiskā antropoloģija
Marks Vanderharts (ASV)
2021. gada 31. maijs – 11. jūnijs

Bibliskās padomdošanas temati:

Laulību padomdošana
Dr. Endrjū Selle, kopā ar Dawna S. Selle (ASV)
2021. gada 21.-27. oktobris

Bībeles interpretācija
Dr. Sača Valikords
2021. gada novembris

Padomdošanas problēmas un procedūras
Dr. Džims Ņūhaizers un Kerolaina Ņūhaizere
2022. gada 7. – 12. februāris

Padomdošana un fizioloģija
Elena Osterhausa (Nīderlande).
2022. gada 18. – 23. aprīlis

Mācība par Dievu 
Marks Vanderharts
2022. gada 30. maijs – 3. jūnijs

Padomdošanas prasmes un prakse:

Kristīgais pasaules uzskats un apoloģētika
Dr. Sača Valikords
2022. gada oktobris

Garīgā veidošana (Bibliskā padomdevēja būtiskās īpašības)
2022. gada novembris

Bērnu un pusaudžu padomdošana
Dr. Džims Ņūhaizers un Kerolaina Ņūhaizere
2023. gada februāris

Teoloģija un laicīgā psiholoģija
Elena Osterhausa (Nīderlande).
2023. gada 17. – 21. aprīlis

Padomdošanas praktikums
Dr. Endrjū Selle, kopā ar Dawna S. Selle (ASV)
2023. gada 29. maijs – 2. jūnijs


Sīkāka informācija par programmu

Garums – 3 gadi. Intensitāte – 4-5 kursi gadā. Kursa ilgums – 5 darba dienu vakari un sestdiena (6 akadēmiskās stundas). Mācību maksa – 140 EUR gadā. Kursa valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu (pēc pieprasījuma).

Starp kursiem studenti apgūst nozīmēto literatūru un veic rakstisko darbu.


Pieteikšanās:

Pieteikuma anketu var saņemt, atsūtot e-pastu uz adresi: janis.perkons@brts.edu.lv

Vairāk informācijas:

Jānis Pērkons,
programmas koordinators.
Tālr. +371 26356030
E-pasts: janis.perkons@brts.edu.lv