Reformātu Bībeles skola sagatavo:

  • Dieva Vārda izpratnei, pielietošanai, komunicēšanai.
  • personīgai augšanai un vadīšanai.

Mācību formāts:

  • 2 gadu programma.
  • Nodarbības notiek reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 18:30 līdz 21:00, latviešu valodā.

3 dažādas nodarbību tēmas:

  1. LIELĀ BILDE JEB KOPSKATS – Bībeles caurvijošā tēma un katras grāmatas vēstījums. Pasniedz mācītājs Alvis Sauka.
  2. EKSPOZĪCIJAS PAMATI – Praktizēties atklāt rakstu vietas nozīmi un mērķi, patstāvīgi to formulēt un komunicēt. Pasniedz mācītājs Ungars Gulbis
  3. KRISTĪGĀ MĀCĪBA – kristīgo doktrīnu pamati – rakstu mācība tematiski par Dievu, atklāsmi, cilvēku, glābšanu, draudzi un tās kalpošanu, nākotni. Pasniedz Artis Celmiņš.

Vieta: Akas iela 13, Rīga

Mācību maksa: 70Eur par semestri.

Pieteikšanās: rakstot uz e-pastu: janis@brts.edu.lv, tālr. 26356030

Liecības

“Vislielākais pārsteigums man bija tas, ka šeit ļoti daudz tiek studēta, mācīta saprast un apskatīta tikai un vienīgi Bībele. Nekur citur savas dzīves laikā es ne ar ko tādu nebiju saskāries. Visur citur vairāk tiek mācīti cilvēku uzskati un skatījums.
Brīnišķīgi bija aptvert, ka arī visa Vecā Derība ir par Jēzu Kristu un ieraudzīt, ka Dievs Vecajā Derībā ir tieši tāds pats kā Jaunajā Derībā.
RBS es ieteiktu, jo vienmēr ir prieks izbaudīt Dievu, kādu Viņš sevi atklāj Bībelē.” /Rihards Bičevskis/


“Tā ir vieta, kur starp ikdienas nebeidzamajām rūpēm kopā ar brāļiem un māsām zinošu pasniedzēju vadībā “pieskarties” Dieva vārdam, saņemt nenovērtējamu garīgu piepildījumu, kas man pašam ļauj labāk saprast Bībeli, tās autora nodomu mums, līdz ar to dod iespēju atbildēt uz sarežģītākiem jautājumiem, par Dievu runājot ar cilvēkiem ārpus draudzes un palīdz aizlūgšanas kalpošanā draudzē.” /Guntars Ozoliņš/