Bībeles skolas dalībnieku liecības:

“Bībeles skola man nozīmē tiešām ļoti daudz, bez liekuļošanas. Šīs mācības man palīdz mājas grupu nodarbībās, pārrunājot Dieva vārdu un lūdzot par brāļiem un māsām. Es iegūstu jaunu skatījumu Bībeles vārda skaidrojumā. Un pats galvenais, es varu sarunāties ar cilvēkiem, kuri domā tāpat kā es, mēs runājam vienā valodā. Tas ir milzīgs ieguvums.” Anita Fridenberga

“Iespēja mācīties Bībeles skolā man dod daudz iedvesmas un iedrošinājuma. No sirds esmu pateicīgs par šiem trešdienu vakariem, kas atsvaidzina manu ticību un palīdz arī manā darbā.”  Juris Siņica Siņavskis

 

 

“Savu pārliecību es gūstu tieši Rakstos un tajā, ko Raksti saka, nevis apkārtējo cilvēku pieredzē vai viedokļos. Bībeles skolas nodarbības un pasniedzēji palīdz ieraudzīt būtisko katrā konkrētajā Rakstu vietā. Un tas man ir liels ieguvums.”    Ilgvars Ābols

 

“Esmu ievērojusi, ka esmu kļuvusi pārliecinātāka par to, kam ticu, un tas palīdz, kad runāju ar cilvēkiem par ticību. Un es ceru, ka Bībeles skolā mēs neiegūstam tikai bibliskas zināšanas, bet mācāmies labāk iepazīt Dievu. Tā ir mana cerība un lūgšana nākamajam gadam.” Zane Līviņa