mark-vander-hart

Pasniedzējs: Marks Vanderharts (ASV)
Norises laiks:
Pirmdien,   31. maijā
Trešdien,    2. jūnijā
Piektdien,  4. jūnijā
Pirmdien,   7. jūnijā
Trešdien,    9. jūnijā
Piektdien,   11. jūnijā

Vieta: Lekcijas tiešsaistē, Zoom platformā (reģistrētie Padomdošanas programmas studenti saņems pieslēgšanās saiti), laiks no plkst. 18:00-20:00.
Valoda: Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.

KURSA APRAKSTS

Šajā kursā aplūkosim mācību par cilvēku, ietverot jautājumus par cilvēka izcelsmi, par to, kas veido cilvēku, cilvēka pilnības stāvokli un darbu derību, cilvēka krišanu grēkā, grēka būtību un raksturu, Ādama grēka nodošanu viņa pēcnācējiem, iedzimto grēku, cilvēka brīvību, vispārējo žēlastību un žēlastības derību.

PAR PASNIEDZĒJU

Marks Vanderharts ir asociētais profesors Vidusamerikas Reformātu Semināra Vecās Derības studiju novirzienā.

Viņš ir vairāku starptautisku organizāciju loceklis – Bībeles literatūras biedrība (Society for Biblical Literature), Evaņģēliskās teoloģijas biedrība (Evangelical Theological Society), Kalvina studiju biedrība (Calvin Studies Society) un Ebreju valodas profesoru nacionālā asociācija (National Association of Professors of Hebrew).

Marks Vanderharts ir mācījis Kiprā, Ukrainā, Mjanmā, Latvijā un Indijā. Iepriekš Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā profesors pasniedzis vairāk kā 10 lekciju kursus, t.sk.   5 Mozus grāmatas, Vecās Derības vēsturi, Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.

INFORMĀCIJA:

Kontakti: Jānis Pērkons, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

1. Dalība tiešsaistes lekcijās.

2. Lasāmā literatūra: 

Jāizlasa Anthony Hoekema grāmata “Created in God’s Image”.

3.  Jāuzraksta īsa eseja, kas aplūko kādu no mācības par cilvēku daļām, piemēram, pilnīgu samaitātību, brīvo gribu, Dieva līdzības saistību ar kādu no amatiem – pravieša / priestera / ķēniņa.

4. Jānokārto rakstisks eksāmens.  Pirms eksāmena pasniedzējs nodrošinās mācību materiālu, kas palīdzēs sagatavoties eksāmenam.