Pictures

Pasniedzējs: Dr. Endrjū H. Selle (kopā ar savu sievu Donnu S. Selli)
Norises laiks: no 2021. gada 21. līdz 27. oktobrim
Norises vieta: Akas ielā 13, Rīgā, no plkst. 18:00-21:00.
(Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.)

KURSA APRAKSTS

Vairāk nekā jebkad agrāk mums nepieciešams veidot izpratni par laulību, balstoties bibliskā pasaules skatījumā. Dievs radīja laulību ar noteiktu mērķi, un laulība savā dziļākajā būtībā ir derība. Šī derība ir „intīma un personiska… tomēr salīdzinot ar laulību, kas balstās tikai uz jūtām un pieķeršanos, derības attiecības spēj izturēt daudz vairāk, uzliek lielākus pienākumus un izvirza mazāk nosacījumus …. pārsteidzošs likuma un mīlestības sajaukums” (Timotejs Kellers, The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God (New York: Dutton, 2011)).

Vairāk kā 1000 gadus rietumu kultūrā ir bijusi vienprātība attiecībā uz laulību. Tomēr šobrīd Bibliska laulība piedzīvo dažādus uzbrukumus un valda liels apjukums. Draudze izjūt šo spiedienu. Katrs kristiešu vadītājs zina, ka kristiešu laulības saskaras ar grūtībām un neveiksmēm, jo mēs esam grēcinieki, kas dzīvo grēka sabojātā pasaulē. Paldies Dievam, evaņģēlijs dod mums cerību. Caur Jēzu Kristu Dievs izglābj laulību, atjauno un pārveido to.

Šajā kursā liksim stiprus teoloģiskus pamatus, kā arī aplūkosim praktiskus instrumentus, kas mums palīdzēs uzturēt aizraujošas, Kristu pagodinošas laulības draudzē, kas gaida jaunās radīšanas godību!

PAR PASNIEDZĒJIEM

Endrjū Selle doktora grādu ieguvis 1985.gadā Vestminsteres Teoloģiskajā seminārā, Filadelfijā, ASV. Abi ar sievu Donnu ir apmācīti konfliktu risināšanas jomā (Kristīgās padomdošanas un izglītības fonds (ccef.org)) un ir sertificēti kristīgā izlīguma panākšanas speciālisti (Certified Christian Conciliators®).

Pēc 10 gadu mācītāja darba evaņģēliskajā Persbiteriāņu baznīcā, Endrjū kļuva par pilna laika kristīgo padomdevēju, kas specializējies uz palīdzību laulībām un ģimenēm. Dawna ir mācījusi skolās un konferencēs, kā arī ir klavierskolotāja un draudzes pianiste. Kopā viņi kalpo kā kristīgā izlīguma panākšanas speciālisti, padomdevēji un pasniedzēji. Viņus īpaši interesē konfliktu atrisināšana bibliskā un efektīvā veidā, kas pagodina Jēzu Kristu.

KURSA PLĀNS

1. diena (21. oktobris, ceturtdiena)
Ievads:  Vēsturiskā vienprātība un pašreizējais apjukums, Laulības nozīme (I): Laulība kā Dieva attēls, Laulība kā derība

2. diena (22. oktobris, piektdiena)
Laulības nozīme (II): Vīrs un sieva – kopīgi uzdevumi, atšķirīgas lomas

Sestdienas seminārs (23. oktobris, sestdiena)
Evaņģēlija cerība salauztai komunikācijai

3. diena. (25. oktobris, pirmdiena)
Aizraujošu laulību uzturēšana: Paradumi augošām laulībām, kas pagodina Kristu; Konfliktu risināšana laulībā

4. diena (26. oktobris, otrdiena)
Grūtībās nonākušu laulību glābšana: Gudras prioritātes; Pamatprincipi padomdošanai laulātajiem

5. diena (27. oktobris, trešdiena)
Papildu tēmas laulību jomā: Laulības šķiršana un atkārtota precēšanās; Citi jautājumi, kas interesēs kursa studentus
Kursa noslēgums

KURSA PRASĪBAS

1. Visu lekciju apmeklējums (izņemot saskaņotu attaisnojošu iemeslu), kā arī piedalīšanās sestdienas seminārā par komunikāciju.

2. Literatūra.
2.1. Tematiski raksti (saite uz rakstiem tiks izsūtīta studentiem pēc reģistrācijas kursam).
2.2. Timoteja Kellera grāmata “The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God” (New York: Dutton, 2011)).

3) “Open-book” eksāmens.

4) Eseja (1-2 lpp.)

PAPILDU INFORMĀCIJA

Jānis Pērkons, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published.