E.Oosterhuis – bw

Kurss Bibliskās padomdošanas programmas ietvaros.

Pasniedzējs: Elena Osterhausa (Nīderlande)
Laiks:
6. aprīlis (otrdiena) 18:00 – 20:00
7. aprīlis (trešdiena) 18:00 – 20:00
9. aprīlis (piektdiena) 18:00 – 20:00
12. aprīlis (pirmdiena) 18:00 – 20:00
14. aprīlis (trešdiena) 18:00 – 20:00
16. aprīlis (piektdiena) 18:00 – 20:00
Vieta: Lekcijas tiešsaistē, Zoom platformā (reģistrētie Padomdošanas programmas studenti saņems pieslēgšanās saiti), laiks no plkst. 18:00-20:00.
Valoda: Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.

PAR PASNIEDZĒJU

Elena Osterhuisa ir apguvusi Biblisko padomdošanu Kristīgajā padomdošanas un izglītības fondā (CCEF – Christian Counseling and Education Foundation) un strādā organizācijā (Gutta Spei), kas sniedz Biblisko padomdošanu jauniem cilvēkiem, pāriem un ģimenēm. Pirms tam viņa ir strādājusi par psiholoģi un kognitīvās uzvedības terapeiti uzņēmumā Eleos. Elena ir precējusies un viņai ir 4 bērni.

KURSA APRAKSTS

Bibliskā padomdošana – vai tā attiecas tikai uz mācītājiem un draudžu vecākajiem? Vai tikai uz īpaši apmācītiem profesionāļiem? Ko nozīmē atjaunot padomdošanu vietējā draudzē?
Šī kursa mērķis ir:
• paplašināt studentu izpratni par padomdošanu, iekļaujot tajā visas attiecības;
• veidot biblisku izpratni par vietējo draudzi kā kalpojošu kopienu, kur katram ir sava loma;
• palīdzēt studentiem atrast savu kalpošanu vietējās draudzes kontekstā un palīdzēt to izdarīt arī citiem;
• parādīt gan publiskās, gan privātās Vārda kalpošanas nozīmīgumu, kā arī parādīt to savstarpējo saistību.
• palīdzēt studentiem izvērtēt pašreizējās iespējas kalpot tādās jomās kā konfliktu risināšana, evaņģelizācija un draudzes disciplīna.

PRASĪBAS STUDENTIEM:

1) Dalība lekcijās.
2) Kursa obligātā literatūra:
– “How people change”, Timothy S. Lane, Paul David Tripp.
– “Speaking Truth in Love”, David Powlison.
Izvēles literatūra:
– “Dzīve kopībā”, Dītrihs Bonhēfers.
– “Relationships: A Mess Worth Making”, Timothy S. Lane, Paul David Tripp.
3) Eksāmens (gadījuma aprakstu analīze un jautājumi par lekcijām un izlasīto literatūru).
4) Divi mājasdarbi kursa laikā un eseja.

INFORMĀCIJA:

Janis Perkons, tālr. +371 26356030, janis@brts.edu.lv