mark-vander-hart2

Pasniedzējs: Māc. Marks Vanderharts (ASV)
Norises laiks: 2019. gada 27. maijs – 7. jūnijs

Norises vieta: Rīgā, Akas ielā 13, plkst. 18:00-21:00.
(Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.)

KURSA APRAKSTS

Kursā apskatīsim Bībeles mācību par draudzi, pievēršot īpašu uzmanību draudzes amatu būtībai un nepieciešamībai, draudzi raksturojošām pazīmēm un žēlastības līdzekļiem, ieskaitot sludināšanu un sakramentus. Tāpat aplūkosim Bibliskos principus, kas nosaka Jaunās Derības laika draudzes organizāciju, analizēsim dažādus valsts un draudzes attiecību modeļus, kā arī salīdzināsim draudzes pārvaldes veidus.

Kursā izmantosim Bībeli, Reformātu ticības apliecības un grāmatu “The Glorious Body of Christ”, R.B. Kuiper.

PAR PASNIEDZĒJU

Marks Vanderharts ir asociētais profesors Vidusamerikas R eformātu Semināra Vecās Derības studiju novirzienā.

Viņš ir vairāku starptautisku organizāciju loceklis – Bībeles literatūras biedrība (Society for Biblical Literature), Evaņģēliskās teoloģijas biedrība (Evangelical Theological Society), Kalvina studiju biedrība (Calvin Studies Society) un Ebreju valodas profesoru nacionālā asociācija (National Association of Professors of Hebrew).

Marks Vanderharts ir mācījis Kiprā, Ukrainā, Mjanmā, Latvijā un Indijā. Iepriekš Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā profesors pasniedzis vairāk kā 10 lekciju kursus, t.sk.   5 Mozus grāmatas, Vecās Derības vēsturi, Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.

PIETEIKŠANĀS:

Uz kursu laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.
Dalības maksa klausītājiem – 14 EUR (ietver izdales materiālus un kafijas pauzes).
Lūdzam iepriekš pieteikties pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published.