mark-vander-hart

Pasniedzējs: Marks Vanderharts (ASV)
Norises laiks: 2019. gada 3. – 28. jūnijs (pirmdienās, trešdienās un piektdienās)

Norises vieta: Rīgā, Akas ielā 13, plkst. 9:00-12:00.
(Angļu valodā)

KURSA APRAKSTS

Kursā paredzēts apgūt ievadu Bibliskās ebreju valodas gramatikā, pamata vārdu krājumā un sintaksē. Mācību procesā tiks aplūkotas vairākas Vecās Derības Rakstu vietas (ieskaitot Rakstu vietas no Rutes un Jonas grāmatām).

Kursā izmantotās mācību grāmatas:

Pratico, Gary D., and Miles V. van Pelt.  Basics of Biblical Hebrew: grammar.  3rd ed.  Grand Rapids: Zondervan. 2019.  Includes an interactive study-aid CD-rom.

Pratico, Gary D., and Miles V. van Pelt. Basics of Biblical Hebrew: workbook.  2nd ed.  Grand Rapids: Zondervan. 2007 (2001).

Mitchel, Larry A.  A Student’s Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic.  Rev. ed.  Grand Rapids: Zondervan, 2017.

PAR PASNIEDZĒJU

Marks Vanderharts ir asociētais profesors Vidusamerikas R eformātu Semināra Vecās Derības studiju novirzienā.

Viņš ir vairāku starptautisku organizāciju loceklis – Bībeles literatūras biedrība (Society for Biblical Literature), Evaņģēliskās teoloģijas biedrība (Evangelical Theological Society), Kalvina studiju biedrība (Calvin Studies Society) un Ebreju valodas profesoru nacionālā asociācija (National Association of Professors of Hebrew).

Marks Vanderharts ir mācījis Kiprā, Ukrainā, Mjanmā, Latvijā un Indijā. Iepriekš Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā profesors pasniedzis vairāk kā 10 lekciju kursus, t.sk.   5 Mozus grāmatas, Vecās Derības vēsturi, Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.

REĢISTRĒŠANĀS / PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Artis Celmiņš, e-pasts: acelmins@brts.edu.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published.