venema_MB

Pasniedzējs: Dr. Kornels P. Venemā (ASV)
Norises laiks: Pirmdienās un ceturtdienās, 18:00-20:00

Pirmdien,    14. septembrī
Ceturtdien,  17. septembrī
Pirmdien,    21. septembrī
Ceturtdien,  24. septembrī
Pirmdien,     28. septembrī
Ceturtdien,   1. oktobrī

Vieta: Lekcijas tiešsaistē, Zoom platformā (pēc reģistrācijas studenti saņems pieslēgšanās saiti)

Valoda: Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski atsevišķā kanālā.

KURSA APRAKSTS

Teoloģiska studija par eshatoloģiju vai mācību par beigu lietām. Kursā iedziļināsimies personiskajā un vispārīgajā eshatoloģijā, tai skaitā pievērsīsim uzmanību, ko Bībele māca par nāvi, Kristus otrreizējo atnākšanu, tūkstošgadi, augšāmcelšanos un pēdējo tiesu. Pētīsim, kāda ir Reformātu pieeja eshatoloģijai Žana Kalvina tradīcijā, izmantojot klasiskās reformātu ticības apliecības un vadošo reformātu teologu darbus. Salīdzināsim reformātu pieeju eshatoloģijai ar citām protestantu tradīcijām, kā arī Romas Katoļu baznīcas izpratni.

KURSA MĒRĶI

1.   Dot studentiem izpratni par atšķirībām starp personisko un vispārējo eshatoloģiju, kā arī tēmām, ko ietver katra no šīm eshatoloģijas jomām.

2.   Identificēt un zināt, kuras ir galvenās Rakstu vietas, kas māca par eshatoloģijas tēmām.

3.   Iepazīstināt studentus ar Reformātu ticības apliecību mācību par eshatoloģijas tēmām.

4.   Definēt galvenos eshatoloģiskos jēdzienus, tādus kā: bibliskās eshatoloģijas struktūra, dvēseles stāvoklis starp nāvi un augšāmcelšanos (termini: šeols, elle, paradīze), amilleniālisms, vēsturiskais premilleniālisms, dispensionālisms, postmilleniālisms, laiku zīmes, notikumi, kas tieši saistīti ar Kristus otro atnākšanu (galējā tiesa, debesis, elle, jaunā radīšana).

5.   Identificēt un iegaumēt galvenās Rakstu vietas un ticības apliecību paragrāfus, kas attiecas uz eshatoloģijas mācību.

PAR PASNIEDZĒJU

Dr. Kornels P. Venemā ir prezidents un doktrinālās teoloģijas profesors Vidus-Amerikas Reformātu Seminārā (Daierā, Indiānas štatā, ASV). Doktora grādu ieguvis 1985.g. Prinstonas Teoloģijas Seminārā.

Paralēli darbam seminārā viņš kalpo kā viens no mācītājiem Apvienotajā Reformātu draudzē Daieras pilsētā un regulāri raksta diviem periodiskiem teoloģiskiem izdevumiem. 

Dr. Venemā ir vairāku nozīmīgu grāmatu autors, to skaitā ir 2000. gadā izdotā grāmata “Nākotnes apsolījums” (“The Promise of the Future”), kas detalizēti skaidro, ko Bībele māca par nākotni, kā arī 2015. gadā izdotā grāmata “Ar Savu Garu un Vārdu: Kā Kristus ceļ Savu draudzi” (“By His Spirit and Word: How Christ Builds His Church”).

Dr. Venemā ir precējies ar Nensiju un viņiem ir 4 bērni. Kopš 1999. gada Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā profesors ir mācījis vairāk kā 7 reizes.

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

Pastorālās programmas studentiem:

1. Dalība tiešsaistes lekcijās.

2. Lasāmā literatūra:

2.1. Pastorālās programmas studentiem:

–          K. Venemā, “Christ and the Future”. Edinburga The Banner of Truth Trust, 2008.g. 216 lpp. (šī grāmata ir saīsināta versija citai dr.Venemā grāmatai: “The Promise of the Future”. Edinburga: The Banner of Truth Trust, 2000. g. 512 lpp.)

2.2. Kristīgo vadītāju programmas studentiem:

  • ~50 lapas pēc savas izvēles no K. Venemā grāmatas “Christ and the Future”. Edinburga: The Banner of Truth Trust, 2008.g

Visiem studentiem: “Terminu vārdnīca,” 501. – 512. lpp. no grāmatas “The Promise of the Future”.

3. Eksāmens par lekciju materiālu un obligāto literatūru.

4. Eseja (visiem studentiem) par to, kāda ir bibliska izpratne par Atklāsmes grāmatas 20:1-6 minētajiem “tūkstoš gadiem”. Esejā jāaplūko četri galvenie uzskati par “tūkstošgadi”, kā arī jāformulē savs viedoklis.