mark-vander-hart

Pasniedzējs: Māc. Marks Vanderharts (ASV)
Norises laiks:
Pirmdien,   25. maijā
Trešdien,   27. maijā
Pirmdien,  1. jūnijā
Trešdien,   3. jūnijā
Pirmdien,   8. jūnijā
Trešdien,   10. jūnijā

Lekcijas notiks vakaros no 18:00 līdz 20:30.

Vieta: Pasniedzējs mācīs tiešsaistē no ASV (Zoom platformā). Dalībniekiem būs iespēja pieslēgties tiešsaistes lekcijām no savām mājām. 
Valoda: Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski atsevišķā kanālā.

KURSA APRAKSTS

Šajā kursā aplūkosim glābšanas vēstures posmu, ko dēvē par pirms-trimdas periodu (pirms  Babilonijas trimdas).

Īpaši iedziļināsimies, ko šajā periodā Dievs izvēlējās atklāt caur praviešiem – Jesaju, Amosu, Obadju, Jonu, Mihu, Nahūmu, Habakuku un Cefanju.

Tāpat kursā gūsim padziļinātu ieskatu interpretācijas principos, kas palīdz saprast un mācīt šo Vecās Derības daļu.

PAR PASNIEDZĒJU

Marks Vanderharts ir asociētais profesors Vidusamerikas Reformātu Semināra Vecās Derības studiju novirzienā.

Viņš ir vairāku starptautisku organizāciju loceklis – Bībeles literatūras biedrība (Society for Biblical Literature), Evaņģēliskās teoloģijas biedrība (Evangelical Theological Society), Kalvina studiju biedrība (Calvin Studies Society) un Ebreju valodas profesoru nacionālā asociācija (National Association of Professors of Hebrew).

Marks Vanderharts ir mācījis Kiprā, Ukrainā, Mjanmā, Latvijā un Indijā. Iepriekš Baltijas Reformātu teoloģijas seminārā profesors pasniedzis vairāk kā 10 lekciju kursus, t.sk.   5 Mozus grāmatas, Vecās Derības vēsturi, Bibliskās grieķu un ebreju valodas pamatus.

PIETEIKŠANĀS:

Klausītājiem nepieciešama iepriekšēja reģistrācija līdz 22.maijam

Dalības maksa: 5 eur (ietver izdales materiālus un kursa literatūru)

Kontakti: Jānis Pērkons, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

Pastorālās programmas studentiem:

1. Dalība tiešsaistes lekcijās.

2. Pēc kursa jāiesniedz atbildes uz pasniedzēja sagatavotiem jautājumiem par katru no grāmatām.

3. Jānokārto rakstisks eksāmens.  Pirms eksāmena pasniedzējs nodrošinās mācību materiālu, kas palīdzēs sagatavoties eksāmenam.

4. Lasāmā literatūra

1.    Pirms kursa jāizlasa Jesajas grāmata un no Amosa līdz Cefanjas grāmatai.

2.    Jāizlasa 5. – 76. lpp. un 149. – 222.lpp no  O. Palmer Robertson grāmatas “The Christ of the Prophets”.

3.    Jāizlasa Herman Veldkamp grāmata “Hosea: love’s complaint” (~240 lapas).

Kristīgo vadītāju programmas studentiem:

1.      Dalība tiešsaistes lekcijās.

2.      Pēc kursa jāiesniedz atbildes uz pasniedzēja sagatavotiem jautājumiem par katru no grāmatām.

3.      Jānokārto rakstisks eksāmens.  Pirms eksāmena pasniedzējs nodrošinās mācību materiālu, kas palīdzēs sagatavoties eksāmenam.

4.      Kursa literatūra:

1.    Pirms kursa jāizlasa Jesajas grāmata un no Amosa līdz Cefanjas grāmatai.

2.    Jāizlasa 15. – 52. lpp. un 149. – 170.lpp. no  O. Palmer Robertson grāmatas “The Christ of the Prophets”.