Mark-Kelderman_369x424-color (2)

Kurss Bibliskās padomdošanas programmas ietvaros.

Pasniedzējs: Dr. Marks Keldermans (ASV)
Laiks:
15. februāris, pirmdiena (18:00-20:00)
17. februāris, trešdiena (18:00-20:00)
19. februāris, piektdiena (18:00-20:00)
22. februāris, pirmdiena (18:00-20:00)
24. februāris, trešdiena (18:00-20:00)
26. februāris, piektdiena (18:00-20:00)

Vieta: Lekcijas tiešsaistē, Zoom platformā (reģistrētie Padomdošanas programmas studenti saņems pieslēgšanās saiti), laiks no plkst. 18:00-20:00.
Valoda: Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.

PAR PASNIEDZĒJU

Marks Keldermans ir Pastorālās teoloģijas pasniedzējs Puritāņu Reformātu Teoloģijas seminārā (Grandrepidsa, Mičiganas štats, ASV). Viņš arī kalpo kā mācītājs semināra studentiem. Pašlaik strādā pie doktora disertācijas Bibliskās padomdošanas jomā. Marks Keldermans ir precējies ar Donnu un viņiem ir 6 bērni.

KURSA APRAKSTS

Kurss sniedz pārskatu par padomdošanas procesu no sākuma līdz beigām, ieskaitot sagatavošanos, kā arī padomdošanas procesa mājas uzdevumu rīkus un formas. Kurss sniedz izpratni, kā bibliskās padomdošanas process sakņojas Rakstu principos un piemēros. Kursā izmantotas lomu spēles un gadījumu analīze, lai paskaidrotu katru padomdošanas posmu.

PRASĪBAS STUDENTIEM:

1.      Literatūra:

  • 3. daļa no Jay Adams grāmatas “The Christian Counselor’s Manual”  103. – 343. lpp. (240 lp.)
  • 3. daļa no John MacArthur grāmatas “How To Counsel Biblically” (102 lp.)
  • 1. – 8. lekcija no J.C.Broger materiāla “Self Confrontation. A Manual for In-Depth Discipleship” (134 lp.).

2.      Pirms kursa jāizlasa J.C. Broger materiāls un par katru no lekcijām jāuzraksta 2 lapas garš (~700 vārdi) personisko pārdomu kopsavilkums.

3.      Kursa projekts: izmantojot kursa un lasāmās literatūras informāciju, novadīt vienu “izmēģinājuma” padomdošanas interviju. Tam jāietver pirms intervijas anketēšanu, intervijas kopsavilkums, novērojumi un secinājumi, kā arī pēc-intervijas mājasdarbs. Intervējamajai personai nav jābūt cilvēkam, kuram ir liela nepieciešamība pēc padomdošanas. Ideālā gadījumā tas var būt laulātais, draugs, draudzes loceklis vai kursabiedrs, kas ir gatavs atklāt kādu savu padomdošanas vajadzību. Rezultātā jāsagatavo kopsavilkums uz 5 lapām par paveikto, procesa gaitu un gūtajām mācībām.

4.      Gala eksāmens: Eksāmens par lekciju tēmām un lasāmo literatūru. Jāuzraksta 2 nedēļu laikā pēc lekciju beigām.

INFORMĀCIJA:

Janis Perkons, tālr. +371 26356030, janis@brts.edu.lv