EvrwinBW

Pasniedzējs: Džons Ērvins
Laiks: 2022. gada 22. janvāris 9:00 – 12:00
24. janvāris 18:00 – 20:45
26. janvāris 18:00 – 20:45
28. janvāris 18:00 – 20:45
29. janvāris 9:00 – 12:00

Dalība kursā ar iepriekšēju reģistrāciju.
Valoda: Lekcijas angļu valodā, ar tulkojumu latviešu valodā.

PAR PASNIEDZĒJU

Džons M. Ērvins ir Amerikas Prezbiterāņu (Reformātu) baznīcas mācītājs. Pabeidzis Derības Teoloģijas semināru Seintluisā, ASV (1999.g.). Kalpojis Kingsportā, Tenisijā un  Lemmonā, Dienviddakotā. Kopš 2017. gada kalpo draudzē Mērtlbīčā, Dienvidkarolīnas štatā.  Viņa sieva Dženifera ir mācījusi kristiešu skolās ASV, Belizā un Nigērā. Viņiem ir 3 bērni (13, 17, 18 g.v.).

KURSA APRAKSTS

Šis kurss ir veidots, lai palīdzētu izprast Jauno Derību, vispirms dziļāk ielūkojoties Jēzus dzīves un Jaunās Derības uzrakstīšanas laika vēsturiskajā kontekstā. Pēc tam, īsi aplūkojot Jaunās Derības kanona jautājumu, pievērsīsimies Jaunās Derības teoloģijas kopskatam – kā skatoties caur “platleņķa lēcu” sāksim ar sinoptiskajiem evaņģēlijiem (Mateja, Marka un Lūkas), turpināsim ar Pāvila un Jāņa rakstīto un pabeigsim ar vispārējajām vēstulēm.

LASĀMĀ LITERATŪRA:

Obligātā:
1. F. F. Bruce, New Testament History, 1. – 11. nodaļa. (1.-151. lpp.)
2. Hermann N. Ridderbos, Redemptive History and the New Testament Scriptures, II nodaļa. (49. – 76. lpp.)
3. John Wenham, Christ & the Bible, 5. nodaļa (113. – 127. lpp.)
4. Leon Morris, New Testament Theology

Ieteicamā:        Pārējās nodaļas no grāmatām, kas minētas iepriekš.

Izvēles:
1. Burge, Cohick and Green, The New Testament in Antiquity (īpaši. 62.-72. lpp.)
2. Donald Guthrie, New Testament Introduction
3. George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

  1. Eseja – Izvēlieties kādu no Jaunajā Derībā minētajām jūdu grupām (piemēram, farizeji, saduķeji, herodieši vai zeloti) un raksturojiet šo grupu (tai skaitā grupas izcelsmi). Izmantojot kādu Jēzus notikumu no kāda evaņģēlija, parādiet, kā šīs zināšanas par attiecīgu grupu varētu palīdzēt jums efektīvāk sludināt vai mācīt šo Svēto Rakstu daļu.
  2. Eksāmens – daļā jautājumu būs jāizvēlas no atbilžu variantiem, daļa būs esejas tipa jautājumi.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

janis@brts.edu.lv, +371 26356030