Walicord_web

Pasniedzējs: Dr. Saša Valikords
Laiks: 2021. gada 23. novembris 18:00 – 20:45
27. novembris 09:00 – 11:45
9. decembris 18:00 – 20:45
13. decembris 18:00 – 20:45
16. decembris 18:00 – 20:45

Dalība kursā ar iepriekšēju reģistrāciju.
Valoda: Lekcijas angļu valodā, ar tulkojumu latviešu valodā.

PAR PASNIEDZĒJU

Dr. Saša Valikords ir draudzes mācītājs ASV, Dortas koledžas (Aiova, ASV) un Reformātu teoloģijas institūta (Gīsene, Vācija) pasniedzējs.

KURSA SATURS

1. Pielūgsme Vecajā un Jaunajā Derībā
2. Evaņģēlisks dievkalpojums – Vārds un sakramenti
3. Dziesmas un lūgšanas
4. Dievkalpojuma kārtība un tās praktiskā plānošana

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

Literatūra: Rayburn, Robert G., O Come, Let Us Worship – Corporate Worship in the Evangelical Church, 1.-3.,6.,7.,9. nodaļas / Роберт Рэйберн, Придите, и поклонимся Ему – совместное поклонение в евангельской церкви (Издание ООБФ «Содействие» г. Одесса, Украина, 2003) – главы 1.,2.,3.,6.,7.,9.
Izlasītās literatūras izvērtējums (1-2 lpp.)
Jāizstrādā dievkalpojuma kārtības paraugs.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

janis@brts.edu.lv, +371 26356030