Pictures

Pasniedzējs: Dr. Endrjū H. Selle (kopā ar savu sievu Donnu S. Selli)
Norises laiks: no 2020. gada 19. līdz 30 oktobrim (pirmdienās, trešdienās, piektdienās)

Norises vieta: Lekcijas tiešsaistē, Zoom platformā (pēc reģistrācijas studenti saņems pieslēgšanās saiti), laiks no plkst. 18:00-20:00.
(Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.)

KURSA APRAKSTS

Dievs aicina draudzi kalpot ar Dieva Vārdu gan draudzē, gan pasaulē, un draudzes vadītāji ir aicināti sagatavot un iedrošināt visu draudzi šī uzdevuma veikšanai. Šis evaņģēlija darbs notiek gan publiski, kad to dara iecelti mācītāji, gan arī “pa mājām” (Ap. d. 20:20, 1. tes. 5:14). Šo privāto Vārda kalpošanu mēs saucam par padomdošanu.

Tā ir Rakstos balstīta kalpošana “cietējiem, grēciniekiem un svētajiem”. Kristieši vienlaikus ir šie visi trīs, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams mierinājums, vadība un skaidra izpratne par mūsu patieso identitāti.

Mūsdienu baznīcai ir nepieciešami padomdevēji, kas dziļi izprot Dieva žēlastību, kuru pašu dzīvi Dieva Vārds ir izmainījis, un kas tāpēc spēj gudri un mīloši Dieva Vārdu attiecināt uz citu cilvēku dzīvi. Šis kurss sniegs pārskatu par galvenajiem bibliskajiem padomdošanas principiem un mēs vēlamies, lai mācību dalībnieki tos apgūtu un spētu paši tos pielietot.

PAR PASNIEDZĒJIEM

Dr. Endrjū H. Selle: vada Kristīgās padomdošanas un izlīguma / konfliktu risināšanas praksi Vermontā, Jaunanglijā, ASV. Kopš 1984. gada viņš ir arī ordinēts mācītājs Evaņģēliskajā Perzbiteriāņu baznīcā. Biedrs Sertificēto Biblisko padomdevēju asociācijā (Association of Certified Biblical Counselors). Doktora grādu ieguvis Vestminsteres Teoloģiskajā seminārā, Filadelfijā, ASV.

Donna S. Selle: padomdevēja, izglītotāja un mūziķe. Ieguvusi Kristīgās padomdošanas un izglītības fonda (ccef.org) sertifikātu.

Endrjū un Donna abi ir sertificēti kristīgā izlīguma panākšanas speciālisti (Certified Christian Conciliators®) un kopā kalpo laulību padomdošanas, konfliktu risināšanas un izglītošanas jomā.

KURSĀ APLŪKOTĀS TĒMAS

1. Kursa ievads, mērķi un metodoloģija.

A. Teoloģiski pamati: padomdošana un mūsu identitāte; padomdošana un kristīgs pasaulskatījums; padomdošana un svētdarīšana.
B. Kursa prasības.

2. Izmaiņas caur padomdošanu:

A. Izmaiņas visos līmeņos: Kā izprast dzīves notikumus?
B. Izmaiņas sirdī: Elki pret dzīvo Dievu
C. Izmaiņas dzīves vētrās: Apstākļi, augļi un cēloņi

3.Konkrētu jautājumu risināšana padomdošanā:

A. Dusmu un rūgtuma pārvarēšana
B. Baiļu un raižu pārvarēšana
C. Citi jautājumi (pasniedzējs var runāt par kursa studentu ierosinātām problēmām)

4. Konfliktu risināšana laulībā un ģimenē [Sestdienas semināra tēma].

A. Konflikta Bibliska izpratne;
B. Konflikta atrisināšana Bibliskā veidā: 1. ar laulāto; 2. ar bērniem

5. Vienota lēmumu pieņemšana draudzē.

A. Unikālais un praktiski instrumenti;
B. Kursa noslēgums.

KURSA PRASĪBAS

1. Visu lekciju apmeklējums (izņemot saskaņotu attaisnojošu iemeslu).

2. Literatūra.

2.1. Tematiski raksti (saite uz rakstiem tiks izsūtīta studentiem pēc reģistrācijas kursam).
2.2. Grāmata – “How people change” Timothy S. Lane, Paul David Tripp.

3) “Open-book” eksāmens par uzdoto literatūru.

4) Eseja (6-10 lpp.) kurā kursā apgūtais attiecināts uz paša personīgo kristīgo augšanu.

PIETEIKŠANĀS:

Jānis Pērkons, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published.