Barend_web_2

Pasniedzējs: Dr. Barends Kamphauss (Nīderlande)
Laiks: 2020. gada 21., 22., 28., 29. aprīlis un 6., 7. maijs. No plkst. 19:00 līdz 21:00.

Vieta: Katrs dalībnieks pieslēdzas tiešsaistē no savām mājām.

KURSA APRAKSTS

Šajā kursā vispirms aplūkosim, ko par Svētā Gara personu un darbu atklāj Raksti, un kādi jautājumi par Svēto Garu risināti baznīcas vēstures gaitā. Pēc tam runāsim par Mācību par glābšanu, kas izriet no Kristus darba caur Svēto Garu: aicināšanu; atdzimšanu; ticību; atgriešanos un grēku nožēlu; taisnošanu; svētdarīšanu; pastāvēšanu ticībā un pārliecību par glābšanu. Atsevišķi aplūkosim jautājumu par saikni starp taisnošanu un svētdarīšanu, kas ir nozīmīga tēma reformātu teoloģijā.

PAR PASNIEDZĒJU

Dr. Barends Kemphauss ir sistemātiskās teoloģijas goda profesors Kampenes Teoloģiskajā Universitātē (Reformātu draudžu) Nīderlandē. Viņš ir precējies ar Zaneti un viņiem ir 6 bērni un 12 mazbērni. Viņam patīk spēlēt šahu un vērot putnus.

PIETEIKŠANĀS:

Kursā piedalīties laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.
Dalības maksa klausītājiem – 5 EUR (ietver izdales materiālus).
Lūdzam iepriekš pieteikties pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

Pastorālās programmas studentiem:

 • Dalība tiešsaistes lekcijās.
 • Obligātā literatūra (~300 lpp.)
  1. Kalvins, Institūti, 3,3,1-5 and 3,11,1-4
  2. Bāvinks, Reformātu Dogmatika 4, Grand Rapids Mi.: Baker Academic, 2008, p. 29-270
  3. Dž.I. Pakers, Pazīt Dievu, 19.nodaļa “Dieva dēli” 
 • Rakstisks eksāmens.
 • Eseja par vienu no kursa tēmām (~5000 vārdi)

Kristīgo vadītāju programmas studentiem:

 • Dalība tiešsaistes lekcijās
 • Obligātā literatūra (~50 lpp.)
  1. Kalvins, Institūti, 3,3,1-5 and 3,11,1-4
  2. Dž.I. Pakers, Pazīt Dievu, 19.nodaļa “Dieva dēli”
 • Rakstisks eksāmens.