F.Harms_web

Pasniedzējs: Dr. Frics Harms (ASV)
Norises laiks: 2020. gada 20. – 24. janvāris

Norises vieta: Rīgā, Akas ielā 13, plkst. 18:00-21:00.
(Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.)

KURSA APRAKSTS

Šajā kursā tiks aplūkota Reformācijas teoloģija un tās formulējumi ticības apliecībās un katehismos, īpašu uzmanību pievēršot Vestministeres ticības apliecībai, Vestminsteres garajam un īsajam katehismam, kā arī Beļģu ticības apliecībai, Haidelbergas katehismam un Dortas kanoniem.

PAR PASNIEDZĒJU

Frics Harms doktora grādu ieguvis Apeldornas Teoloģiskajā universitātē Nīderlandē (2009. g.). Pašaik F. Harms ir mācītājs Ziemeļamerikas Apvienotajā Reformātu Baznīcā, kā arī Starptautiskās Teoloģijas izglītības misijas (I.T.E.M., ASV) pasniedzējs.

PIETEIKŠANĀS:

Uz kursu laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.
Dalības maksa klausītājiem – 14 EUR (ietver izdales materiālus un kafijas pauzes).
Lūdzam iepriekš pieteikties pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

KURSA PRASĪBAS STUDENTIEM:

Pastorālās programmas studentiem:

  • Dalība lekcijās.
  • Jāizlasa obligātā literatūra: (~300 lpp.)

1) Vestminsteres dokumenti (Vestministeres ticības apliecība, Vestminsteres garais un īsais katehisms)

2) Trīs vienotības formas (Beļģu ticības apliecība, Haidelbergas katehisms un Dortas kanoni)

3) Džons Marijs, Kopotie Raksti, 1. sējums, 1. nodaļa,

vai

4) J.V. Fesko, The Theology of the Westminster Standards (2014. g.), 397 lpp.

  • Svētruna: 5 – 7 lapas tematiska svētruna vai eseja par tēmu, kas saistīta ar Reformātu ticības apliecībām.
  •  Eksāmens: Eksāmenā varēs izmantot lekciju pierakstus un ticības apliecību tekstus.

Kristīgo vadītāju programmas studentiem:

  • Dalība lekcijās.
  • Jāizlasa ~ 50 lpp. no kursā aplūkotajām ticības apliecībām

1) Vestminsteres dokumenti (Vestministeres ticības apliecība, Vestminsteres garais un īsais katehisms)

2) Trīs vienotības formas (Beļģu ticības apliecība, Haidelbergas katehisms un Dortas kanoni)

  • Eseja (izvēles iespēja): 5 – 7 lapas eseja par tēmu, kas saistīta ar Reformātu ticības apliecībām.
  • Eksāmens: Eksāmenā varēs izmantot lekciju pierakstus un ticības apliecību tekstus.

Leave a Comment

Your email address will not be published.