Wisselink_1

Pasniedzējs: Dr. Franss Viselinks (Nīderlande)
Norises laiks: 2019. gada 18. – 22. marts

Norises vieta: Rīgā, Akas ielā 13, plkst. 18:00-21:00.
(Angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviski.)

 

KURSA APRAKSTS

Mēs pacietīgi lasīsim Vēstuli ebrejiem. Dažas rakstu vietas šajā vēstulē ir šokējošas – centīsimies tās saprast visas vēstules kontekstā. Atklāsim, kā šī vēstule palīdz saprast kā kristietim Mozus likumu un Vecās derības stāstus attiecināt uz sevi.

Šī kursa ietvaros tiks rastas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas ir ebreji, kam vēstule ir adresēta, un kā mēs varam būt ieguvēji no viņu
    iedrošinājuma?
  • Kas ir sabata miers, kurš saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu? (Ebrejiem 4)
  • Kāpēc tiem, kuri atkrituši, nav iespējama jauna pievēršanās? (Ebrejiem 6).
  • Kas bija par vainu pirmajai derībai? Kāpēc bija nepieciešama jauna derība? (Ebrejiem 8)
  • Kas ir ticības spēks? (Ebrejiem 11)
  • Kā tas ir iespējams, ka Jēzus Kristus Tēvs tiek saukts par “uguni, kas aprij”?

 

PAR PASNIEDZĒJU

Dr. Franss Viselinks teoloģisko izglītību ieguvis Kampenes universitātē Nīderlandē. Savā doktora disertācijā viņš aizstāvēja Mateja, Lūkas un Marka evaņģēliju manuskriptu uzticamību, pamatojoties uz tajos esošajām atšķirībām.
Kopš 1987.gada viņš ir mācītājs Nīderlandes Reformātu baznīcā. No 1994. līdz 2000. gadam Dr.Viselinks kopā ar sievu Liu un sešiem bērniem dzīvoja Kongo Demokrātiskajā Republikā Lubumbaši pilsētā, kur viņš apmācīja vietējo draudžu darbiniekus un bija viens no profesoriem Lubumbaši Refomātu Teoloģijas seminārā (Vecā Derība, Jaunā Derība, hermenētika). Kopš 2012. gada viņš ir mācītājs Almelo pilsētas Reformātu draudzē
Nīderlandē.

 

PIETEIKŠANĀS:

pie Jāņa Pērkona, tālr. 26356030, e-pasts: janis@brts.edu.lv

Uz kursu laipni aicināti arī klausītāji, kas nav semināra studenti.

Dalības maksa klausītājiem – 14 EUR (ietver izdales materiālus un kafijas pauzes).

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.